Maksud Terjemah “DAKWAH” dari segi bahasa.

Menurut Syeikh Muhammad Ahmad ar Rasyid dalam buku Munthalaq.
Da’a dri segi bahasanya hanya mngandungi satu makna sahaja iaitu anda cenderungkan sesuatu kepadamu dengan menggunakan suara dan percakapan darimu.(rujuk mu’jam maqayis al lughah jilid 2 m/s 279.

Pengarang kamus al Muhit berkata perkataan da’a,du’a & da’awa bererti mencenderungkan & menggalakkan kepada sesuatu.
rujuk al Quran surah Fussilat 41:33.terdapat perkataan da’a di dalam ayat tersebut yang diterjemahkan sebagai menyeru kepada Allah.
konklusinya,dari maksud yang diterjemahkan di kamus & ayat Quran perkataan seru di dalam ayat Quran tersebut bermaksud mencenderungkan & menggalakkan.

 

 

Share
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About GOTABLIGH.COM

My kubur near my house